niedziela, 15 grudnia 2019

AKCJA "Jak mądrze korzystać z telefonu komórkowego"

Celem akcji było poznanie skutków nadużywania telefonów komórkowych oraz zasad mądrego ich użytkowania.

W listopadzie, uczniowie klas 4 - 8, na godzinach wychowawczych dyskutowali o plusach i minusach telefonów komórkowych, zasadach mądrego ich użytkowania oraz o tym, czego nie wiedzą, a powinni wiedzieć (bezpieczeństwo w sieci). Efektem ich pracy były plakaty.