wtorek, 11 kwietnia 2017

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” „SZKOŁA  PROMUJĄCA  ZDROWIE”
W  roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy działania w celu uzyskania certyfikatu SzPZ .           
 We wrześniu został opracowany plan pracy na bieżący rok szkolny.
Do tej pory zostały zrealizowane następujące działania:


  •  Zagospodarowana została tablica SzPZ na I piętrze, na której cyklicznie ukazują się informacje na temat zdrowego odżywiania (talerz zdrowia). Inauguracją był Dzień Wody. Pojawiły się hasła zachęcające do picia wody na co dzień ( SU).
  •  W listopadzie odbyła się pierwsza z planowanych akcji „Dzień Życzliwości i miłych słów”.
  •  Pani pielęgniarka systematycznie przypomina uczniom o konieczności mycia rąk (np. przy fluoryzacji). N-le świetlicy wypracowali u dzieci nawyk mycia rąk przed każdym posiłkiem i po każdej wizycie w toalecie. Miała miejsce akcja Sanepidu, w okresie wzmożonych  zachorowań  na grypę. Wszyscy wychowawcy zapoznali uczniów ze schematem postępowania, w celu zmniejszenia liczby zachorowań.
  • Wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Na terenie szkoły jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów (elektrośmieci, makulatura, baterie).
  • Odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas VI pt. RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIASZ, ZDROWIE WYGRYWASZ.
  •  Zakończono trwający 2,5 roku  projekt JuniorSport. Rozpoczynamy nowy  - SKS. Rozpoczęły się rozgrywki  O Puchar Tymbarku i minikoszykówki dziewcząt

  •  Zaplanowany rozkład dyżurów na stołówce zapewnia opiekę dzieciom od rozpoczęcia do zakończenia przerwy. Wspólnie z SU zostały podjęte działania propagujące zdrowe odżywianie – I etap. Hasła były układane przez dzieci – zachęcały do jedzenia owoców i warzyw.