środa, 28 czerwca 2017
Działania na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie
Od kilku lat realizujemy w szkole działania związane z promocją zdrowia, ze zdrowym stylem życia. W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy starania o przyjęcie do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Deklarację przystąpienia do niej poparli nauczyciele, uczniowie i rodzice. 4 listopada 2015r. odbyła się debata, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. Poruszane problemy były podstawą do opracowania planu.
W listopadzie odbył się Dzień Tolerancji. W tym dniu uczniowie klas 4 - 6 uczestniczyli w zabawie fabularnej pt. „Ćwierćland”. Najważniejszym celem było opracowanie Kodeksu Przyjaźni.
W marcu przeprowadzona została Akcja „Kultura to my”. Na korytarzach szkoły, uczniowie mogli dostrzec informacje, typu: Miło Cię poznać, Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze......(również w języku angielskim). Pojawiły się gazetki o wartościach i osobowościach, będących przyjaciółmi dzieci. Uczniowie, wspólnie z nauczycielem stworzyli kanon wartości.
1 czerwca odbył się Dzień Konsumenta. Uczniowie podsumowali całoroczną pracę związaną m. in. z promowaniem zdrowego stylu życia. Dzieci z kl. I-III układały w całość pocięte w puzzle owoce i warzywa, tworzyli o nich rymowanki, poznawali witaminy, które te owoce i warzywa zawierają.Na koniec odbyła się degustacja soków owocowych. (RR).
11 czerwca odbył się Festyn Rodzinny. To jedna z form popularnego spędzania czasu wolnego, propagowania postaw zmierzających do dbałości o zdrowie, integracji, możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, w atmosferze zabaw, atrakcji i niespodzianek.
Wspólnie z RR zostały zorganizowane poczęstunki z warzyw i owoców, w korelacji z kolorowymi dniami RU – pomarańczowy - XII, biały- I, czerwony – II, żółty – IV. Dzieci w tych dniach mogły degustować owoce i warzywa w kolorach odpowiadających poszczególnym dniom. Sami układali również hasła promujące te owoce i warzywa.
Realizowano programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia. Ogólnopolski program antynikotynowy: „Nie pal przy mnie proszę” – kl. I, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – kl. VI, „Trzymaj formę”. Prowadzono zajęcia z uczniami w ramach programów: „Serce na start” –kl. I-VI, „Ratujemy i uczymy ratować” – I-III, pierwsza pomoc przedmedyczna – kl. IV – VI. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami policji nt. bezpiecznych ferii i wakacji, bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Klasa IV realizowała program „Owce w sieci”.
Przez uczniów klas IV-VI realizowany był projekt „Zdrowie mój kapitał”. Tematy projektów:
Nasze zdrowie w naszych rękach - jaki mamy na nie wpływ? – klasa 4a
Pozostać sobą - jak media i reklamy wpływają na nasze życie? – klasa 5a
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak zwiększyć możliwości zdrowego spędzania wolnego czasu w naszej miejscowości? – klasa 5b
Nie dajmy się! – jakie zagrożenia czyhają na młodzież i jak sobie z nimi radzić? – klasa 6a
Koszyk bez zagrożeń - jak bezpiecznie i zdrowo korzystać z produktów i usług? – klasa 6b.
Każda klasa przedstawiała swoją prezentację na dany temat w różnych formach. Były plakaty, przedstawienia, scenki i filmy.
Od września 2014 r. realizowany był program JuniorSport (wcześniej MultiSport).
Zajęcia odbywały się systematycznie 3 razy w tygodniu, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, które prowadzone były zgodnie z program szkolenia.
Promowanie aktywności fizycznej odbywało się również poprzez udział w licznych zawodach i akcjach sportowych. 19 października 2015r. reprezentacja klas piątych naszej szkoły wzięła udział w Treningu z Gwiazdą – Jankiem Melą, w grudniu zorganizowano Turniej Mini Siatkówki z SP 90, również wzięliśmy udział w akcji charytatywnej Sport Generacja.
Dbamy o środowisko. Wszystkie klasy były zaangażowane w akcję „Sprzątanie Świata”. Odpowiednie pojemniki w szkole ułatwiają wszystkim segregację śmieci.
Wprowadzono nową formę przekazu informacji dla uczniów. Na korytarzu I piętra zamontowano tablice, na których, w sposób łatwy i wygodny można uczniom przypominać i ogłaszać różne sprawy.
Zaproponowano im również alternatywną formę spędzania czasu podczas przerw śródlekcyjnych – kącik książki.
Kontynuowana była przerwa śniadaniowa dla uczniów kl. I – VI, uczniowie spożywają drugie śniadanie w klasie, wspólnie z wychowawcą lub innym nauczycielem. Uczniowie mają możliwość picia wody, dystrybutory znajdują się na korytarzach I i II piętra. Realizowane są programy „Mleko w szkole”(I – VI) oraz „Owoce w szkole”(I – III).
W ramach poprawy warunków sanitarnych, wymienione zostały pojemniki na mydło i papier toaletowy oraz zakupiono pojemniki na ręczniki jednorazowe.


środa, 12 kwietnia 2017

Śmiech to zdrowie” . Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”.
15 marca – to był Dzień Uśmiechu w naszej szkole. Chcieliśmy sprawić radość innym         i zachęcać do częstego  uśmiechania się. Uśmiech . rozluźnia, odstresowuje, poprawia nastrój to oznaka pewności siebie, radości i pozytywnego nastawienia do ludzi. Nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy.
Każdy uczeń mógł dodać swój uśmiech na koszulkę uśmiechu, Rada Rodziców zadbała o to, by uśmiech był prawdziwy, po zjedzeniu cytryny. Wszyscy zwycięscy otrzymali naklejki z uśmiechem.
wtorek, 11 kwietnia 2017

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” „SZKOŁA  PROMUJĄCA  ZDROWIE”
W  roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy działania w celu uzyskania certyfikatu SzPZ .           
 We wrześniu został opracowany plan pracy na bieżący rok szkolny.
Do tej pory zostały zrealizowane następujące działania:


  •  Zagospodarowana została tablica SzPZ na I piętrze, na której cyklicznie ukazują się informacje na temat zdrowego odżywiania (talerz zdrowia). Inauguracją był Dzień Wody. Pojawiły się hasła zachęcające do picia wody na co dzień ( SU).
  •  W listopadzie odbyła się pierwsza z planowanych akcji „Dzień Życzliwości i miłych słów”.
  •  Pani pielęgniarka systematycznie przypomina uczniom o konieczności mycia rąk (np. przy fluoryzacji). N-le świetlicy wypracowali u dzieci nawyk mycia rąk przed każdym posiłkiem i po każdej wizycie w toalecie. Miała miejsce akcja Sanepidu, w okresie wzmożonych  zachorowań  na grypę. Wszyscy wychowawcy zapoznali uczniów ze schematem postępowania, w celu zmniejszenia liczby zachorowań.
  • Wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Na terenie szkoły jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów (elektrośmieci, makulatura, baterie).
  • Odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas VI pt. RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIASZ, ZDROWIE WYGRYWASZ.
  •  Zakończono trwający 2,5 roku  projekt JuniorSport. Rozpoczynamy nowy  - SKS. Rozpoczęły się rozgrywki  O Puchar Tymbarku i minikoszykówki dziewcząt

  •  Zaplanowany rozkład dyżurów na stołówce zapewnia opiekę dzieciom od rozpoczęcia do zakończenia przerwy. Wspólnie z SU zostały podjęte działania propagujące zdrowe odżywianie – I etap. Hasła były układane przez dzieci – zachęcały do jedzenia owoców i warzyw.